Okreg wyborczy: 5 Piotrkow Trybunalski

Andrzej Adamowicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
Andrzej Rychlik
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Anna Dudkiewicz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
Jerzy Orlowski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Roman Jagielinski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
Stanislaw Stando
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
Wladyslaw Raiter
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska