Okreg wyborczy: 51 Stalinogrod

Henryk Kowol
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Hilary Minc
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jerzy Bordzilowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Kieszczynski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Koszutski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stefan Batorski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Wiktor Markiewka
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Wladyslaw Matwin
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP