Okreg wyborczy: 56 Kalisz

Edward Gralinski
Kadencja: III kadencja 1961 - 1965
Ugrupowanie polityczne: PZPR