Okreg wyborczy: 56 Siedlcach

Mieczyslaw Rog-Swiostek
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR