Okreg wyborczy: 57 Mragowo

Bohdan Wilamowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Edmund Pszczolkowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Stefan Kaminski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Walter Pozny
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL