Okreg wyborczy: 57 Sieradz

Czeslaw Burski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Czeslaw Wilczynski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Czeslaw Wojtera
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Mieczyslaw Rakowski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Tadeusz Stasiak
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR