Okreg wyborczy: 58 Sieradz

Henryka Kolodziej
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Jozef Mucha
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Lech Grobelny
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Mieczyslaw Rakowski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Tadeusz Stasiak
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: PZPR