Okreg wyborczy: 6 Lodz-Chojne

Jozef Spychalski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR