Okreg wyborczy: 62 Piotrkow Trybunalski

Piotr Szymanek
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL