Okreg wyborczy: 63 Chrzanow

Jan Pypec
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Szkop
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jerzy Pryma
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Karweta
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Kazimierz Wyka
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Maria Iskra
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Witold Biernawski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP