Okreg wyborczy: 63 Ilawa

Tadeusz Bialkowski
Kadencja: V kadencja 1969 - 1972
Ugrupowanie polityczne: PZPR