Okreg wyborczy: 69 Ostrow Wielkopolski

Henryk Jablonski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Leonard Malecki
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Ludwik Szymoniak
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stefan Brzezinski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: SP