Okreg wyborczy: 70 Owtock

Bronislaw Szewczyk
Kadencja: V kadencja 1969 - 1972
Ugrupowanie polityczne: ZSL