Okreg wyborczy: 70 Pila

Czeslaw Hudowicz
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Stanislaw Binek
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Zygmunt Horowski
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR