Okreg wyborczy: 72 Pila

Jerzy Jozef Susek
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej
Kazimierz Blaszczyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub "Solidarnosc Pracy"
Lech Wladyslaw Kozaczko
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Zenon Kulaga
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poslow Wojskowych
Zenon Wlodzimierz Witt
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego