Okreg wyborczy: 78 Zabkowice

Jan Olszewski
Kadencja: III kadencja 1961 - 1965
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jerzy Morawski
Kadencja: III kadencja 1961 - 1965
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Leon Bilinski
Kadencja: III kadencja 1961 - 1965
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Marian Wyka
Kadencja: III kadencja 1961 - 1965
Ugrupowanie polityczne: ZSL