Okreg wyborczy: 79 Siedlce

Stanislaw Lewocik
Kadencja: VI kadencja 1972 - 1976
Ugrupowanie polityczne: ZSL