Okreg wyborczy: 85 Rybnik

Elzbieta Liszka
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: bezp.
Jerzy Lamuzga
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Jozef Farny
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Zygmunt Garstecki
Kadencja: II kadencja 1957 - 1961
Ugrupowanie polityczne: ZSL