Adam Fuszara

Imię i nazwisko: Adam Fuszara
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Adam Fuszara - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 67 Walbrzych

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)