Adam Lopatka

Imię i nazwisko: Adam Lopatka
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Adam Lopatka - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 52 Poznan

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)