Aleksander Gertz

Imię i nazwisko: Aleksander Gertz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Aleksander Gertz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 11 Inowroclaw

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Inowroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)