Alfred Kowalski

Imię i nazwisko: Alfred Kowalski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Alfred Kowalski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 48 Pila

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 48 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)