Alojzy Karkoszka

Imię i nazwisko: Alojzy Karkoszka
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Alojzy Karkoszka - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 3 Warszawa - Wola

Wyksztalcenie: wyzsze techniczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa - Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze techniczne (Wyksztalcenie)