Andrzej Werblan

Imię i nazwisko: Andrzej Werblan
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Andrzej Werblan - I kadencja 1952 - 1956
- Andrzej Werblan - III kadencja 1961 - 1965
- Andrzej Werblan - IV kadencja 1965 - 1969
- Andrzej Werblan - V kadencja 1969 - 1972
- Andrzej Werblan - VI kadencja 1972 - 1976
- Andrzej Werblan - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 66 Torun

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk politycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)