Anna Bernat

Imię i nazwisko: Anna Bernat
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr matematyki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr matematyki (Tytul/stopien naukowy)