Antoni Gulij

Imię i nazwisko: Antoni Gulij
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Antoni Gulij - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 67 Walbrzych

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 67 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)