Antoni Korzycki

Imię i nazwisko: Antoni Korzycki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Antoni Korzycki - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Antoni Korzycki - I kadencja 1952 - 1956
- Antoni Korzycki - II kadencja 1957 - 1961
- Antoni Korzycki - III kadencja 1961 - 1965
- Antoni Korzycki - IV kadencja 1965 - 1969
- Antoni Korzycki - V kadencja 1969 - 1972
- Antoni Korzycki - VI kadencja 1972 - 1976
- Antoni Korzycki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 29 Kielce

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 29 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)