Antoni Wesolowski

Imię i nazwisko: Antoni Wesolowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Antoni Wesolowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 10 Bydgoszcz

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)