Apolonia Czernik

Imię i nazwisko: Apolonia Czernik
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 28 Tychy

Tytul/stopien naukowy: mgr matematyki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 28 Tychy (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr matematyki (Tytul/stopien naukowy)