Artur Kopanski

Imię i nazwisko: Artur Kopanski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1983-12-05

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 15 Elblag

Wyksztalcenie: wyzsze rolnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1983-12-05 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze rolnicze (Wyksztalcenie)