Barbara Majzel

Imię i nazwisko: Barbara Majzel
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Barbara Majzel - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 49 Piotrkow Trybunalski

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)