Barbara Szulc

Imię i nazwisko: Barbara Szulc
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 53 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: inz. zootechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)