Bernard Roskiewicz

Imię i nazwisko: Bernard Roskiewicz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Bernard Roskiewicz - IV kadencja 1965 - 1969
- Bernard Roskiewicz - V kadencja 1969 - 1972
- Bernard Roskiewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Bernard Roskiewicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)