Bogdan Gawronski

Imię i nazwisko: Bogdan Gawronski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 56 Rzeszow

Wyksztalcenie: wyzsze prawnicze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze prawnicze (Wyksztalcenie)