Boguslaw Droszcz

Imię i nazwisko: Boguslaw Droszcz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Boguslaw Droszcz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 17 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)