Boleslaw Doktor

Imię i nazwisko: Boleslaw Doktor
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Boleslaw Doktor - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1981-09-24

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 8 Bielsko- Biala

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik, mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1981-09-24 (Data slubowania)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko- Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik, mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)