Bronislaw Wiecek

Imię i nazwisko: Bronislaw Wiecek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 43 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)