Czeslaw Krakowko

Imię i nazwisko: Czeslaw Krakowko
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1983-12-05

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 7 Bialystok

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1983-12-05 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)