Czeslaw Madry

Imię i nazwisko: Czeslaw Madry
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Czeslaw Madry - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 70 Wroclaw-Wojewodztwo

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Wroclaw-Wojewodztwo (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)