Czeslaw Slowek

Imię i nazwisko: Czeslaw Slowek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Czeslaw Slowek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 72 Zielona Gora

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)