Daniela Kwiatkowska

Imię i nazwisko: Daniela Kwiatkowska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Daniela Kwiatkowska - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-02-11

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Kultury

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 25 Sosnowiec

Wyksztalcenie: wyzsze pedagogiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-02-11 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze pedagogiczne (Wyksztalcenie)