Danuta Mianowska

Imię i nazwisko: Danuta Mianowska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-02-11

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 63 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. technologii chemicznej

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-02-11 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. technologii chemicznej (Tytul/stopien naukowy)