Edmund Niedzielski

Imię i nazwisko: Edmund Niedzielski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-09-24

Data wygasniecia mandatu: 1983-03-20 zgon

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 20 Kalisz

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. lesnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-09-24 (Data slubowania)
- posłowie z 1983-03-20 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. lesnik (Tytul/stopien naukowy)