Edward Zglobicki

Imię i nazwisko: Edward Zglobicki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Edward Zglobicki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Wyksztalcenie: wyzsze matematyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze matematyczne (Wyksztalcenie)