Eugenia Kempara

Imię i nazwisko: Eugenia Kempara
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Eugenia Kempara - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL

Okreg wyborczy: 49 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)