Eugeniusz Bialic

Imię i nazwisko: Eugeniusz Bialic
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1983-10-25 zgon

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 15 Elblag

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1983-10-25 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)