Eugeniusz Czepiel

Imię i nazwisko: Eugeniusz Czepiel
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-09-24

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 56 Rzeszow

Tytul/stopien naukowy: lekarz weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-09-24 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz weterynarii (Tytul/stopien naukowy)