Felicja Tomiak

Imię i nazwisko: Felicja Tomiak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Okreg wyborczy: 9 Andrychow

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Andrychow (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)