Florian Siwicki

Imię i nazwisko: Florian Siwicki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Florian Siwicki - VII kadencja 1976 - 1980
- Florian Siwicki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 63 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: general armii

Wyksztalcenie: wyzsze wojskowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z general armii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze wojskowe (Wyksztalcenie)