Franciszek Grolewski

Imię i nazwisko: Franciszek Grolewski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Grolewski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 70 Wroclaw-Wojewodztwo

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Wroclaw-Wojewodztwo (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)